OKULISTYKA

W naszym ośrodku przywiązujemy szczególną uwagę do szybkiego dostępu do diagnostyki okulistycznej. Zapewniamy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej, przyjazną atmosferę oraz dbałość o komfort psychiczny naszych pacjentów.

ZAKRES BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH:

 • Komputerowe badanie wad wzroku

 • Dobór korekcji okularowej

 • Badanie biomikrospowe

 • Badanie dna oka

 • Meibomografia – ocena struktury gruczołów powiekowych

 • Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

 • Badanie grubości rogówki

 • Tomografia – mapa rogówki

 • Badanie ultrasonograficzne oka

 • OCT – tomografia siatkówki

 • OCT tarczy – tomografia tarczy nerwu wzrokowego

 • Tomografia przedniego odcinka oka ANGIO OCT

Nasi lekarze

Krzysztof Ochalik

Dr n. med Krzysztof Ochalik

Dyplom ukończenia studiów medycznych uzyskałem w 1999 roku.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w chirurgii oka. Zdobywałem doświadczenie w licznych placówkach medycznych, m.in. w I Klinice Okulistyki w Katowicach, szpitalu MSWiA w Krakowie, V Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie.

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. W 2006 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych za pracę „ Korekcja wysokiej krótkowzroczności i przednio komorowymi soczewkami fakijnymi”.

Dr n. med Urszula Gajdzik-Gajdecka

Dr n. med Urszula Gajdzik-Gajdecka

Pani Doktor jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1995). Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu (1997-2002) oraz Klinice Okulistycznej ŚUM w Katowicach (2003-2011). Tytuł doktor nauk medycznych uzyskała w 2010 roku. Temat pracy „Ocena grubości i objętości plamki oraz grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w oczach z druzami głowy nerwu wzrokowego za pomocą optycznej koherentnej tomografii”. Jest współautorką licznych prac prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikacji z zakresu chorób plamki i siatkówki. Stale podnosi swoje kompetencje na kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń siatkówki szczególnie AMD.

Dr n. med. Beata Bubała - Stachowicz

Dr n. med. Beata Bubała – Stachowicz

Dr n. med. Beata Bubała- Stachowicz ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Stopień doktorski uzyskała w 2015 roku na podstawie rozprawy „Wyniki dziesięcioletniej obserwacji stanu czynnościowego narządu wzroku po zabiegach chirurgii refrakcyjnej z wykorzystaniem lasera ekscymerowego u pacjentów z krótkowzrocznością i niezbornością krótkowzroczną”.  Od roku 2000 jest pracowniczką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracując jako starsza asystent i kierownik poradni chirurgii refrakcyjnej. Zajmuje się zarówno diagnostyką jak i terapią pacjentów. Zabiegi chirurgii refrakcyjnej oraz sieciowania włókien kolagenowych rogówki wykonuje od 2001 roku. Wprowadziła nowatorskie rozwiązania leczenia łączonego stożka rogówki (zabieg sieciowania włókien kolagenowych w połączeniu z fotokeratektomią refrakcyjną). Specjalizuje się w leczeniu chorób rogówki, chirurgii refrakcyjnej i diagnostyce przedniego odcinka oka.

Uczestniczyła w sympozjach i kongresach w kraju i za granicą, w których była autorką i współautorką referatów, m.in. w Warszawie, Kopenhadze, Amsterdamie, Nowym Orleanie i Barcelonie. Wchodziła w skład prezydium sesji dotyczących chirurgii refrakcyjnej, ponadto uczestniczy w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze i Klinice ŚUM. Prowadziła liczne kursy szkoleniowe dotyczące chirurgii refrakcyjnej oraz diagnostyki i leczenia chorób rogówki dla lekarzy i lekarek specjalizujących się i po specjalizacji organizowane przez Śląską Izbę Lekarską oraz na ogólnokrajowych zjazdach okulistycznych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach oraz prac naukowych. Od roku 2002 jest członkinią Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy.

Galeria

Recepcja Ochaliczówka

Recepcja psychiatria
i psychoterapia

+48 518 041 005
+48 574 974 407

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek

8.00 – 20.00

OFERUJEMY

Wysoką jakość świadczonych usług medycznych

Kompleksową opiekę nad pacjentem.

Łatwy dostęp do usług medycznych – dostępność terminów

Specjalistyczne wsparcie w terapii podstawowej