PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

NASZE TERAPEUTKI

Grażyna Barańska

Pani Grażyna Barańska w 2000 roku ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, oraz jako psycholog szkolna w placówkach oświaty w Zabrzu. Ukończyła szkolenia i kursy zawodowe, aby poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pomocy psychologicznej i terapeutycznej.

Ukończyła szkołę psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jest certyfikowaną psychoterapeutką (EAGT). Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Od 1998 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Dzieci są dla mnie inspiracją. Wiele się od nich nauczyłam. Mają wiele odwagi, potrafią być szczere, autentyczne i zaciekawione światem. Zdarza się, że borykają się z problemami i tracą swoją dziecięcą radość. Nie rozumieją co się z nimi dzieje, nie chcą martwić bliskich i zostają z tym same, przez co tracą swoją spontaniczność.

Mam takie przekonanie, że system rodzinny ma ogromny wpływ na to jak funkcjonuje dziecko. Dlatego też w psychoterapii dzieci zapraszam do współpracy rodziców, ponieważ oni najlepiej znają swoje dzieci i razem możemy działać na rzecz ich dziecka. Zarówno dzieci jak i młodzież w psychoterapii mogą uzyskać wsparcie oraz zdobyć umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego życia.

Pani Grażyna Barańska w Centrum Zdrowia „OCHALICZÓWKA” prowadzi psychoterapię grupową dla młodzieży oraz grupę rozwojową dla młodych dorosłych „Razem w świat” oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu, może w niej uczestniczyć maksymalnie 8 osób. Prowadzona jest w nurcie Gestalt w oparciu o relację w „Tu i Teraz” oraz pracę z ciałem. Udział w grupie poprzedzony jest wstępną rozmową z rodziną.

W celu umówienia terapii indywidualnej i grupowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 664 755 098.

Katarzyna Straś

Katarzyna Straś

Pani Katarzyna Straś ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie nabyła umiejętność pracy metodą społeczności terapeutycznej, którą wykorzystuje w leczeniu zdrowia psychicznego i demoralizacji. Ukończyła szkolenia zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą o tematyce więzi i przywiązania, traumy wczesnodziecięcej oraz prób s. i myśli suicydalnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji

W Centrum Zdrowia „OCHALICZÓWKA” prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży (od 12 roku życia) i dorosłych, oraz grupową dla młodzieży i grupę rozwojową dla młodych dorosłych „Razem w świat”. Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu, może w niej uczestniczyć maksymalnie 8 osób. Prowadzona jest w nurcie Gestalt w oparciu o relację w „Tu i Teraz” oraz pracę z ciałem. Udział w grupie poprzedzony jest wstępną rozmową z rodziną.

W psychoterapii grupowej można doświadczyć poczucia bliskiego kontaktu z ludźmi, opartego na życzliwości, wsparciu, akceptacji i zrozumieniu. Pacjent ma możliwość poznawać siebie w relacji z innymi w pełnej otwartości na uczucia, myśli i przekonania. Otrzymuje informacje zwrotne na swój temat, uczy się rozpoznawać swoje potrzeby i dbać o swoje oraz innych granice. Uczy się nazywać uczucia i w swoim zdrowieniu korzystać ze świadomości swojego ciała. Nabywa umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, korzystania z pomocy innych i wyrażania siebie w sposób indywidualny, jedyny, niepowtarzalny. Dzięki grupie młody człowiek może odpowiedzieć sobie na pytanie „Kim jestem?”. Ma możliwość nawiązać bliskie relacje z rówieśnikami i w nowy sposób radzić sobie ze swoją pustką, smutkiem czy innymi emocjami, które w ciągu życia są nieuniknione.

Psychoterapia grupowa jest metodą pracy, w której można nauczyć się odpowiedzialności za jakość swojego życia. Prowadząca grupę ukończyła całościowe szkolenie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Praca z młodzieżą zawsze była jej pasją, zajmowała się rozwojem dzieci, wychowaniem, rodzicielstwem i rodzicielstwem zastępczym.

W celu umówienia terapii indywidualnej i grupowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 606 448 078.

Magdalena Hadryś

Magdalena Hadryś

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, dyplomowaną psycholożką o specjalizacji sądowo – klinicznej osób dorosłych. Jako psycholog posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą i ich rodzinami.

Ukończyłam m. in. 4 – letnie Studium Treningu Grupowego i Psychoedukacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, Podyplomowe Studia Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży, Szkołę Trenerów METRUM oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.  Przez wiele lat byłam psychologiem oraz współprowadzącą   Stowarzyszenia na rzecz dzieci z Zespołem Aspergera „ASPIRACJE.  W ramach stowarzyszenia prowadziłam również grupę wsparcia dla rodziców oraz treningi umiejętności psychospołecznych  dla dzieci oraz młodzieży. Od 4 lat wspieram jako psycholog oraz członek  komisji rewizyjnej przy młodzieżowym Stowarzyszeniu „Zintegrowana Grupa Ratowniczo – Poszukiwawcza”. Obszarem działań w ramach stowarzyszenia jest promocja i ochrona zdrowia, organizacja kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia medyczne, poszukiwania osób zaginionych.

W swojej pracy zwolenniczką pracy w konwekcji  psychoanalitycznej, jednak korzystam również z zasobów takich podejść jak: poznawczo – behawioralne, humanistyczne. Ponadto czerpie inspiracje oraz poszerzam swoją wiedze w zakresie psychoanalizy jungowskiej oraz wiedzy związanej z klinicznym podejściem  neuropsychologicznym. Rodzaj wsparcia udzielanego pacjentom elastycznie dostosowuje do ich potrzeb zgodnie z zasadami etyki zawodowej, ponadto poddaje swoją parce systematycznej superwizji.

W Ochaliczówce Pani Hadryś prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, oraz dorosłych.
Wykonuje również diagnostykę kliniczną chorób, zaburzeń psychicznych.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 518 041 005.

Magdalena Organ

Dr Magdalena Organ

Pani Dr. Magdalena Organ ukończyła psychologię w Uniwersytecie Śląskim oraz Gender & Culture Studies w Central  European University w Budapeszcie.

Interdyscyplinarny doktorat z feministycznej krytyki literackiej, psychoanalizy, psychologii i kulturoznawstwa obroniła w Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem profesor Krystyny Kłosińskiej. Akredytowana superwizor Izby Coachingu. Uczestniczyła w wielu kursach specjalistycznych( m.in terapii narracyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), w kraju i za granicą.

Pracuje w nurcie psychologii głębi i analiz jungowskiej, do czego przygotował ją kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej oraz szkolenie zaawansowane (II stopnia) w psychoanalizie jungowskiej Polskiego Towarzystwa  Psychoanalizy Jungowskiej. Obecnie kandydatka (router) w szkoleniu analitycznym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej i przyjęta na indywidualną ścieżkę szkoleniową  IAAP z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria).

W Centrum Zdrowia „Ochaliczówka” prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
W celu umówienia terapii prosimy o kontakt pod nr tel. +48 505 741 836.

Ewa Toporska

Ewa Toporska

Jestem pedagog i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie: „Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych”, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i mającego atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, gdzie nabyłam umiejętności do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych jak również prowadzenia interwencji kryzysowej.

Ukończyłam również Studium Reintegracji Społecznej prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Byłam uczestniczką szeregu szkoleń specjalistycznych.

Uczestniczę w terapii własnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Świetlicy Środowiskowej, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej a także będąc Zawodową Rodziną Zastępczą.

Oferuję profesjonalną pomoc i wsparcie osobom:

  • – w stanach depresyjnych, zaburzeniach nastroju
  • – z dolegliwościami psychosomatycznymi
  • –  doświadczających fobii i innych zaburzeń lękowych
  • – doświadczających problemów w relacjach
  • – mających problemy rodzinne i wychowawcze
  • – przeżywających kryzys w związku
  • – przeżywająch żałobę, stratę
  • – które doświadczają poczucia, że stoją na życiowym zakręcie, czy utknęły w martwym punkcie.

W Centrum Zdrowia „OCHALICZÓWKA” oferuję pomoc indywidualną dla młodzieży od 14rż oraz osób dorosłych, pracuję również z parami i rodzinami.

OFERUJEMY

Wysoką jakość świadczonych usług medycznych

Kompleksową opiekę nad pacjentem.

Łatwy dostęp do usług medycznych – dostępność terminów

Specjalistyczne wsparcie w terapii podstawowej